THƯ MỜI BÁO GIÁ HÓA CHẤT VẬT TƯ 2023

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Tâm thần Hà Nội có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn năm 2023 của Bệnh viện Tâm thần Hà Nội với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá:
Tên đơn vị: Bệnh viện Tâm thần Hà Nội
Địa chỉ: Ngõ 467 đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá
Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Thảo
Chức vụ: Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội
Số điện thoại: 024.6296.0603
Email: phongtbyt.bvtthn@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
– Bảng PDF và file mềm gửi về hộp thư điện tử: phongtbyt.bvtthn@gmail.com
– Bản cứng có dấu đỏ và các tài liệu liên quan gửi về Phòng Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, Ngõ 467 đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
Người nhận: DS. Nguyễn Thị Phương Thảo, số điện thoại: 024.6296.0603
4. Thời gian tiếp nhận báo giá:
Từ 8h ngày 06 tháng 7 năm 2023 đến trước 16h30 ngày 20 tháng 7 năm 2023.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:
Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2023.
II. Nội dung yêu cầu báo giá : Chi tiết tại file đính kèm.
Lưu ý khi nộp báo giá:
Các đơn vị cung cấp dịch vụ gửi báo giá theo mẫu tại Phụ lục 7 đính kèm.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý công ty./.

TM Báo giá hóa chất, vật tư 2023