THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa máy xét nghiệm huyết học tự động XN-1000
Bệnh viện Tâm thần Hà Nội đang có kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa máy xét nghiệm huyết học tự động XN-1000 năm 2023 của Bệnh viện.
Để có cơ sở lập giá kế hoạch cho gói thầu, Bệnh viện kính đề nghị các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu trên quan tâm báo giá, theo đúng yêu cầu danh mục của Bệnh viện. (Danh mục chi tiết kèm theo).
Thu moi bao gia