WORLD MENTAL HEALTH DAY 2022 – NGÀY SỨC KHỎE TÂM THẦN THẾ GIỚI 2022

World Mental Health Day 2022 – Ngày sức khỏe tâm thần thế giới 2022

Make mental health & well – being for all a global priority

Sức khỏe tâm thần và hạnh phúc cho mọi người là ưu tiên toàn cầu

Trong khi đại dịch đã và đang tiếp tục gây ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của chúng ta, khả năng kết nối lại thông qua Ngày sức khỏe Tâm thần Thế giới 2022 sẽ cung cấp cho chúng ta cơ hội để khơi lại những nỗ lực của mình trong việc bảo vệ và cải thiện sức khỏe tâm thần.

Nhiều khía cạnh của sức khỏe tâm thần đã được thử thách; và trước đại dịch năm 2019, ước tính cứ tám người trên toàn cầu thì có một người đang sống chung với chứng rối loạn tâm thần. Đồng thời, các dịch vụ, kỹ năng và kinh phí dành cho sức khỏe tâm thần vẫn còn thiếu, thấp hơn nhiều so với nhu cầu, đặc biệt là ở các nước có thu nhập thấp và trung bình.

Đại dịch COVID-19 đã tạo ra một cuộc khủng hoảng toàn cầu đối với sức khỏe tâm thần, thúc đẩy những căng thẳng ngắn hạn và dài hạn, làm suy yếu sức khỏe tinh thần của hàng triệu người. Các ước tính cho thấy sự gia tăng của cả rối loạn lo âu và trầm cảm ở mức hơn 25% trong năm đầu tiên của đại dịch. Đồng thời, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần đã bị gián đoạn nghiêm trọng và khoảng cách điều trị cho các tình trạng sức khỏe tâm thần ngày càng mở rộng.

Bất bình đẳng xã hội và kinh tế ngày càng gia tăng, xung đột kéo dài, bạo lực và tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng ảnh hưởng đến toàn bộ dân số, đe dọa tiến bộ đối với cải thiện hạnh phúc; 84 triệu người trên toàn thế giới đã bị cưỡng bức di dời trong năm 2021. Chúng ta phải làm sâu sắc hơn giá trị và cam kết mà chúng ta dành cho sức khỏe tâm thần với tư cách cá nhân, cộng đồng, chính phủ và hiện thực hóa giá trị đó phù hợp với sự cam kết, tham gia và đầu tư nhiều hơn của tất cả các bên liên quan trên tất cả các lĩnh vực. Chúng ta phải tăng cường chăm sóc sức khỏe tâm thần để đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về sức khỏe tâm thần thông qua một mạng lưới các dịch vụ và hỗ trợ dễ tiếp cận, giá cả phải chăng và chất lượng dựa vào cộng đồng.

Kỳ thị và phân biệt đối xử tiếp tục là rào cản đối với việc hòa nhập xã hội và tiếp cận với sự chăm sóc thích hợp; quan trọng là tất cả chúng ta đều có thể đóng góp vào việc nâng cao nhận thức về những biện pháp can thiệp sức khỏe tâm thần phòng ngừa nào hiệu quả và Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới là một cơ hội để thực hiện điều đó. Chúng tôi hình dung một thế giới trong đó sức khỏe tinh thần được coi trọng, thúc đẩy và bảo vệ; nơi mọi người đều có cơ hội bình đẳng để được hưởng sức khỏe tinh thần và thực hiện các quyền con người của mình; và là nơi mọi người có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần mà họ cần.

WHO sẽ làm việc với các đối tác để khởi động một chiến dịch xoay quanh chủ đề làm cho Sức khỏe Tâm thần & hạnh phúc cho mọi người trở thành ưu tiên toàn cầu. Đây sẽ là cơ hội để những người có tình trạng sức khỏe tâm thần, những người ủng hộ, chính phủ, người sử dụng lao động, nhân viên và các bên liên quan khác cùng nhau nhận ra sự tiến bộ trong lĩnh vực này và lên tiếng về những gì chúng ta cần làm để đảm bảo Sức khỏe Tâm thần & hạnh phúc cho mọi người là ưu tiên toàn cầu cho tất cả.

Nguồn: https://www.who.int/campaigns/world-mental-health-day/2022

                                                  Nguyễn Mai Trang – Phòng Chỉ đạo tuyến