XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NCKH CẤP CƠ SỞ TẠI BVTT HÀ NỘI NĂM 2023

Bs. Nguyễn Mai Trang – P. Chỉ Đạo Tuyến

 

Từ ngày 09/03/2023 đến ngày 28/03/2023, Hội đồng Khoa học Bệnh viện Tâm thần Hà Nội đã tổ chức đánh giá, xét duyệt đề cương nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở. Các buổi Hội nghị đều đảm bảo tính khách quan và chất lượng khoa học. 16 đề cương khoa học được xét duyệt thực hiện trong năm 2023:

 1. Đề tài: “Đặc điểm lâm sàng và các yếu tố liên quan đến trầm cảm ở người bệnh rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu”.

– Chủ nhiệm đề tài: ThS.BS Lê Văn Cường

– Thư ký: ThS.BS Trần Cao Cường

 1. Đề tài: “Đặc điểm lâm sàng giai đoạn hưng cảm ở người bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực I (DSM – 5TR) điều trị nội trú tại Hà Nội”.

– Chủ nhiệm đề tài: BSCKI. Nông Đức Dũng

– Thư ký: BSCKI. Đặng Vũ Hảo

 1. Đề tài: “Đặc điểm ý tưởng tự sát ở người bệnh rối loạn trầm cảm tái diễn điều trị nội trú”.

– Chủ nhiệm đề tài: BSCKI. Hoàng Phương

– Thư ký: BSCKII. Vũ Ngọc Úy

 1. Đề tài: “Thực trạng mức độ trạng thái cai rượu ở người bệnh điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội và một số yếu tố liên quan”.

– Chủ nhiệm đề tài: ThS.BSNT Phạm Thế Văn

– Thư ký: BSCKII. Nguyễn Thị Hải

 1. Đề tài: “Đặc điểm lâm sàng rối loạn cảm xúc ở người bệnh động kinh tại TTYT huyện Thường Tín”.

– Chủ nhiệm đề tài: BSCKII. Trần Quyết Thắng

– Thư ký đề tài: BSCKII. Nguyễn Đức Vượng

 1. Đề tài: “Khảo sát chất lượng hồ sơ bệnh án điều trị nội trú tại BVTTHN năm 2023”.

– Chủ nhiệm đề tài: BSCKII. Vũ Ngọc Úy

– Thư ký: BSCKII. Đỗ Văn Thắng

 1. Đề tài: “Khảo sát nồng độ Protein C phản ứng ở người bệnh rối loạn trầm cảm điều trị tại BVTTHN”.

– Chủ nhiệm đề tài: BSCKII. Đỗ Văn Thắng

– Thư ký: BSCKI. Phan Thị Thu Hiền

 1. Đề tài: “Đặc điểm lâm sàng các triệu chứng sinh học của trầm cảm ở người bệnh nội trú rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm”.

– Chủ nhiệm đề tài: BS. Phùng Ngọc Thương

– Thư ký: ThS.BS Nguyễn Thùy Linh

 1. Đề tài: “Thực trạng kê đơn thuốc điều trị rối loạn trầm cảm tại khoa khám bệnh BVTTHN năm 2023”.

– Chủ nhiệm đề tài: DSCKII. Chu Thị Hằng

– Thư ký: ThS.DS Nguyễn Thị Phương Thảo

 1. Đề tài: “Đánh giá trạng thái cai rượu bằng bảng điểm Cushman ở người bệnh nghiện rượu điều trị nội trú”.

– Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Tuấn

– Thư ký: BSCKI. Phạm Hồng Thái

 1. Đề tài: “Đặc điểm lâm sàng rối loạn cảm xúc và hành vi ở người bệnh sử dụng cần sa điều trị nội trú”.

– Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Tuấn

– Thư ký: BS. Nguyễn Xuân Tú

 1. Đề tài: “Đặc điểm lâm sàng triệu chứng âm tính ở bệnh nhân tâm thần phân liệt thể paranoid điều trị nội trú”.

– Chủ nhiệm đề tài: BSCKII. Nguyễn Đức Vượng

– Thư ký: BS. Vũ Thị Thùy Tươi

 1. Đề tài: “Khảo sát thực trạng ngã và một số yếu tố liên quan ở người bệnh điều trị tại khoa người cao tuổi Bệnh viện tâm thần Hà Nội”.

– Chủ nhiệm đề tài: BSCKII. Lê Thị Thúy

– Thư ký: ThS.BS Đỗ Quang Vinh

 1. Đề tài: “Khảo sát động lực làm việc của nhân viên y tế tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội”.

– Chủ nhiệm đề tài: BSCKII. Trần Thị Thu Phương

– Thư ký: ThS. Phạm Thị Thu Hà

 1. Đề tài: “Khảo sát mô hình bệnh tật tại khoa Nhi Bệnh viện Tâm thần Hà Nội”.

– Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thúy Anh

– Thư ký: BS. Vũ Thị Thùy Tươi

 1. Đề tài: “Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến công tác quản lý sử dụng trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội năm 2023”.

– Chủ nhiệm đề tài: ThS.DS Nguyễn Thị Phương Thảo

– Thư ký: CNQTKD. Đinh Thị Hằng Nga

Các đề cương nghiên cứu khoa học tập trung vào công tác nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và hoạt động bệnh viện. Hội đồng xét duyệt đã đưa ra những nhận xét, góp ý và đánh giá cụ thể cho từng đề cương nghiên cứu. Nhìn chung, các đề cương nghiên cứu khoa học của bệnh viện có chất lượng ngày càng tốt hơn, thiết thực và được đánh giá cao.

Việc chú trọng công tác quản lý, đăng ký, xét duyệt đề cương tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội góp phần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, đưa nhiều kỹ thuật mới có giá trị cao vào công tác khám, chữa bệnh, nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh có rối loạn tâm thần.

Đợt xét duyệt đề cương đề tài cấp cơ sở của Bệnh viện Tâm thần Hà Nội năm 2023 được tiến hành nghiêm túc, có chất lượng chuyên môn và theo đúng qui định.

Một số hình ảnh trong các buổi xét duyệt đề cương NCKH: