YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Tâm thần Hà Nội có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung cấp sinh phẩm, vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn năm 2023 của Bệnh viện tâm thần Hà Nội

 

Thư mời báo giá sinh phẩm, vật tư y tế cho BVTTHN năm 2023