BS Lê Văn Cường

ThS.BS Lê Văn Cường_Trưởng khoa B
BS Lê Văn Cường

Ths Tâm thần
Khoa Điều trị bệnh nhân cấp và bán cấp nam

Bác sĩ Lê Văn Cường là một trong những bác sĩ khoa tâm thần của bệnh viện, có nhiệm vụ chăm sóc, điều trị, hồi sức cho các bệnh nhân hồi sức, các bệnh nhân có bệnh lý thần kinh.

Khi bệnh nhân đến với khoa, bệnh nhân sẽ được các bác sĩ khám một cách tỉ mỉ, cho các xét nghiệm cận lâm sàng để chân đoán cho bệnh nhân, đồng thời tư vân và điều trị cho bệnh nhân cách chăm sóc, giũ gìn sức khỏe trong và sau quá trình điều trị, là nơi để bệnh nhân tin tưởng mỗi khi vào viện điều trị.

Trình độ học vấn

Hội đồng chứng nhận

SYT HN

Chuyên ngành

Tâm thần

Kinh nghiệm

10+

Thời gian làm việc

  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • Nghỉ