Thông tin bác sĩ

Chuyên Môn Nghiệp Vụ

59 Năm Kinh Nghiệm Trong Lĩnh Vực Y Tế

Bệnh viện Tâm thần Hà Nội đã và đang áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác chẩn đoán và điều trị như: áp dụng các tiêu chuẩn chẩn đoán của tổ chức y tế thế giới trong chẩn đoán các bệnh tâm lý-tâm thần, ứng dụng các phương pháp điều trị mới và các thuốc thế hệ mới trong điều trị. Bệnh viện đang triển khai nhiều loại hình dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong khám chữa bệnh.

Lượt khám ngoại trú
89%
Chăm sóc Sức khỏe Gia đình
68%
Chăm sóc Trẻ em
78%
Chăm sóc Người cao tuổi
85%