BS Vũ Ngọc Úy

BSCKII Vũ Ngọc Úy_Phó Giám đốc_Trưởng khoa Khám bệnh
BSCKII Vũ Ngọc Úy

Phó Giám đốc
Trưởng khoa Khám bệnh

Bác sĩ Vũ Ngọc Úy là Trưởng khoa Tâm thần của bệnh viện, có nhiệm vụ chăm sóc, điều trị các bệnh lý tâm thần khi lạm dụng chất & các loạn thần thực thể. Phải đảm nhận việc điều trị, tư vấn, quản lý tình trạng bệnh nhân và đem đến cho bệnh nhân những phương pháp điều trị tiên tiến và phù hợp với họ nhất.

Trình độ học vấn

Hội đồng chứng nhận

SYT HN

Chuyên ngành

Tâm thần

Kinh nghiệm

10+

Thời gian làm việc

  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • Nghỉ