BS Nguyễn Thị Thơ

BSCKI Nguyễn Thị Thơ_Trưởng phòng Xét nghiệm
BS Nguyễn Thị Thơ

CKI Huyết học truyền máu
Khoa xét nghiệm

Bác sĩ Nguyễn Thị Thơ là một trong những bác sĩ khoa huyết học truyền máu của bệnh viện, có nhiệm vụ chăm sóc, điều trị các bệnh lý về truyền máu. Phải đảm nhận việc điều trị, tư vấn, quản lý tình trạng bệnh nhân và đem đến cho bệnh nhân những phương pháp điều trị tiên tiến và phù hợp với họ nhất.

Trình độ học vấn

Hội đồng chứng nhận

SYT HN

Chuyên ngành

Xét nghiệm

Kinh nghiệm

10+

Thời gian làm việc

  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • Nghỉ