BSCKII Ngô Thị Thanh Hòa

BSCKII Ngô Thị Thanh Hòa_Trưởng khoa C
BSCKII Ngô Thị Thanh Hòa

Trưởng khoa C

Bác sĩ Ngô Thị Thanh Hòa là bác sĩ Trưởng khoa C của bệnh viện, có nhiệm vụ điều trị các bệnh nhân Tâm thần mạn tín bằng điều trị duy trì bằng hóa dược. Phải đảm nhận việc điều trị, tư vấn, quản lý tình trạng bệnh nhân và đem đến cho bệnh nhân những phương pháp điều trị tiên tiến và phù hợp với họ nhất.

Trình độ học vấn

Hội đồng chứng nhận

SYT HN

Chuyên ngành

Tâm thần

Kinh nghiệm

8+

Thời gian làm việc

  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • Nghỉ