Khoa chẩn đoán hình ảnh

Giờ làm việc

  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • Đóng cửa
  • Đóng cửa

Khoa chẩn đoán hình ảnh

Trước năm 2010 là một bộ phận của Khoa khám bệnh. Trang thiết bị gồm 1 máy XQ nửa sóng chủ yếu dùng cho chỉ định chụp chiếu tim phổi. Sau đó được trang bị 1 máy siêu âm đen trắng siêu âm bụng thường quy. Địa điểm chung toà nhà với bộ phận xét nghiệm, điện não.
Năm 2010 tách khỏi Khoa khám bệnh – cận lâm sàng thành lập khoa Chẩn đoán hình ảnh, địa điểm tại tầng 1 khu nhà hội trường lớn bệnh viện. Bác sỹ Nguyễn Đăng Toàn được phân công phụ trách khoa sau đó là trưởng khoa. 3 kỹ thuật viên trưởng từ đó tới nay là điều dưỡng Nguyễn Văn Học, Lê Xuân Kiều-2011, Trần Văn Lộc-2016. Bệnh viện trang bị thêm máy siêu âm Siemens Acuson X300 và máy cộng hưởng từ Siemens Magnetom C 0,35T. Gần đây trang bị máy XQ số (DR) FujiFilm, kết hợp triển khai hệ thống PACS đem lại nhiều lợi ích đối với bệnh viện, bác sỹ, người bệnh.