Khoa điều trị bệnh nhân cấp và bán cấp nữ

Giờ làm việc

  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • Đóng cửa
  • Đóng cửa
Tôn trọng nhân phẩm người bệnh

Khoa Điều trị bệnh nhân cấp và bán cấp nữ

Khoa A

– Tiếp nhận điều trị, chăm sóc cho người bệnh nữ dưới 55 tuổi có các bất thường về Tâm lý, Tâm thần, đặc biệt các bệnh:

Loạn thần cấp; Tâm thần phân liệt; Động kinh; Chậm phát triển tâm thần, rối loạn cảm xúc.
Loạn thần sau sinh….

– Xử lý các cấp cứu tâm thần và một số cấp cứu khác.
– Tư vấn cho các gia đình cách chăm sóc và điều trị người bệnh khi ra viện.