Khoa điều trị bệnh nhân cấp và bán cấp nam

Giờ làm việc

  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • Đóng cửa
  • Đóng cửa
Người bệnh đến đón tiếp niềm nở, người bệnh ở chăm sóc tận tình, người bệnh về dặn dò chu đáo

Khoa Điều trị bệnh nhân cấp và bán cấp nam

Khoa B

Tiếp nhận điều trị, chăm sóc cho người bệnh nam dưới 55 tuổi mắc các chứng bệnh:

Loạn thần cấp; Rối loạn cảm xúc.
Tâm thần phân liệt; Động kinh
  • Xử lý các cấp cứu tâm thần và một số cấp cứu khác.
  • Tư vấn cho các gia đình cách chăm sóc và điều trị người bệnh khi ra viện.