Khoa khám bệnh ngoại trú

Tháng Tư 2024
T2
T3
T4
T5
T6
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
1
2
3

Giờ làm việc

  • 08:00-11:30 & 14:00-16:30
  • 08:00-11:30 & 14:00-16:30
  • 08:00-11:30 & 14:00-16:30
  • 08:00-11:30 & 14:00-16:30
  • 08:00-11:30 & 14:00-16:30
  • Đóng cửa
  • Đóng cửa

Khoa khám bệnh ngoại trú

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
1. Tổ chức và tiếp nhận người bệnh đến cấp cứu.
2. Khám bệnh, chọn lọc người bệnh vào điều trị nội trú: thực hiện công tác điều trị ngoại trú và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe ban đầu.
3. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, theo dõi tình hình bệnh tật trong vùng dân cư được phụ trách để có biện pháp ngăn ngừa bệnh tật.