Khoa nhi

Giờ làm việc

  • 07:30-11:30 & 14:00-16:30
  • 07:30-11:30 & 14:00-16:30
  • 07:30-11:30 & 14:00-16:30
  • 07:30-11:30 & 14:00-16:30
  • 07:30-11:30 & 14:00-16:30
  • Đóng cửa
  • Đóng cửa
Chung tay vì sức khỏe trẻ thơ

Khoa Nhi

Khoa Nhi là một đơn vị lâm sàng của bệnh viện chuyên khoa đầu ngành tâm thần Thủ đô trong khám và điều trị các bệnh lý tâm thần trẻ em. 

Khám và điều trị cho trẻ em có vấn đề về sức khỏe tâm thần như rối loạn hành vi, rối loạn lo âu, trầm cảm, tic, tăng hoạt động giảm chú ý, rối loạn đau cơ thể, rối loạn phân ly, loạn thần, tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ.... và bệnh động kinh.
Các bệnh nhân có vấn đề liên quan sức khỏe tâm thần được các bác sỹ và cán bộ tâm lý khám, đánh giá bằng các công cụ chuẩn, tư vấn và lên kế hoạch điều trị.
Can thiệp sớm trẻ mắc rối loạn tự kỷ; rối loạn phát triển ngôn ngữ, rối loạn tăng động giảm chú ý,… tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm phụ huynh ngoại trú về cách can thiệp tại gia đình