MỜI BÁO GIÁ DỊCH VỤ SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG MÁY CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ SIEMENS MAGNETOM C NĂM 2024