QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024 CỦA BỆNH VIỆN TÂM THẦN HÀ NỘI