Khoa Điều trị lạm dụng chất & các loạn thần thực thể

Giờ làm việc

  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • Đóng cửa
  • Đóng cửa
Chung tay nâng đỡ người bệnh đoạn tuyệt với chất gây nghiện

Khoa Điều trị lạm dụng chất & các loạn thần thực thể

Có nhiệm vụ điều trị người bệnh rối loạn tâm thần liên quan đến lạm dụng chất:

Các bệnh lí tâm thần do rượu, cai nghiện rượu, dự phòng nghiện rượu…
Cắt cơn nghiện ma túy; Hậu cai; Các rối loạn tâm thần do ma túy và một số dạng nghiện khác, games…
Các bệnh thực thể não; Chấn thương sọ não; Động kinh….
Tư vấn cho các gia đình cách chăm sóc và điều trị người bệnh khi ra viện.
Popular Medical Services

Benefit For Physical Mental and Virtual Care

Phòng vật tư y tế

Giờ làm việc Thứ hai 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ ba 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ tư 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ năm 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ sáu…

Phòng tài chính kế toán

Giờ làm việc Thứ hai 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ ba 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ tư 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ năm 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ sáu…

Phòng Tổ chức cán bộ

Giờ làm việc Thứ hai 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ ba 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ tư 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ năm 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ sáu…