Thư mời báo giá dịch vụ Thẩm định giá cho gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị y tế năm 2024

  • Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Thư mời báo giá dịch vụ Thẩm định giá cho gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị y tế năm 2024