THƯ MỜI BÁO GIÁ

Bệnh viện Tâm thần Hà Nội đang có nhu cầu bảo dưỡng hệ thống chẩn đoán hình ảnh bằng cộng hưởng từ Siemens Magnetom C (MRI) năm 2023. Để có cơ sở xây dựng giá kế hoạch cho gói thầu “Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng hệ thống chẩn đoán hình ảnh bằng cộng hưởng từ Siemens Magnetom C (MRI) năm 2023”, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội kính mời Quý công ty, đơn vị có năng lực, kinh nghiệm cung cấp dịch vụ bảo dưỡng gửi Bảng báo giá, chi tiết nội dung công việc tại Phụ lục đính kèm

Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 17/03/2023 đến trước 16h30 ngày 31/03/2023.

TM báo giá_BD MRI 2023