BỆNH VIỆN TÂM THẦN HÀ NỘI THAM DỰ LIÊN HOAN VĂN NGHỆ NGÀNH Y TẾ HÀ NỘI NĂM 2023

CN Vũ Thị Mai Dung- Khoa KSNK

Căn cứ Kế hoạch số 195/KH- CĐN ngày 08/5/2023 của Công đoàn ngành y tế Hà Nội về việc tổ chức Liên hoan văn nghệ trong cán bộ, CNVCLĐ ngành y tế Hà Nội năm 2023; chào mừng thành công Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Công đoàn Bệnh viện Tâm thần Hà nội đã xây dựng Kế hoạch số 36/KH-CĐBV ngày 25/7/2023 về việc tham gia HLieen hoan văn nghệ ngành y tế Hà Nội năm 2023.

Sau một thời gian tập luyện, với sự cố gắng nỗ lực của đội văn nghệ bệnh viện, sự động viên tạo điều kiện về thời gian và vật chất của lãnh đạo bệnh viện, ngày 13/4/2023 đội văn nghệ bệnh viện đã dự thi Liên hoan văn nghệ ngành y tế hà Nội năm 2023 được tổ chức tại Hội trường Bảo tàng Hồ Chí Minh. Tiết mục đơn ca của Bác sĩ Hoàng Thị Xuyến và tốp múa đã dành được nhiều tình cảm của Ban Giám khảo, khán giả và các đội thi khác.