NGÀY SỨC KHỎE TÂM THẦN THẾ GIỚI, NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2023

BS. Nguyễn Mai Trang – P. Chỉ đạo tuyến

“Tâm trí của chúng ta, quyền của chúng ta”

Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới 2023 là cơ hội để mọi người và cộng đồng đoàn kết thực hiện chủ đề “Sức khỏe tâm thần là quyền của mỗi người” nhằm nâng cao kiến thức, nhận thức và thúc đẩy các hành động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe tâm thần của mọi người như một quyền phổ quát của con người.

Sức khỏe tâm thần là quyền cơ bản đối với tất cả mọi người. Mọi người, bất kể họ ở đâu, đều có quyền đạt được tiêu chuẩn cao nhất về chăm sóc sức khỏe tâm thần. Điều này bao gồm quyền được bảo vệ khỏi các rủi ro về sức khỏe tâm thần, quyền được chăm sóc có sẵn, dễ tiếp cận, có thể chấp nhận và có chất lượng tốt cũng như quyền tự do, độc lập và hòa nhập vào cộng đồng.

Sức khỏe tâm thần tốt là rất quan trọng đối với sức khỏe và hạnh phúc tổng thể của chúng ta. Tuy nhiên, cứ tám người trên toàn cầu thì có một người đang phải sống với các rối loạn sức khỏe tâm thần, điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, hạnh phúc của họ, cách họ kết nối với người khác và sinh kế của họ. Rối loạn sức khỏe tâm thần cũng đang ảnh hưởng đến ngày càng nhiều thanh thiếu niên.

Rối loạn sức khỏe tâm thần không bao giờ được coi là lý do để tước bỏ quyền con người của một người hoặc loại họ ra khỏi các quyết định về sức khỏe của chính họ. Tuy nhiên, trên khắp thế giới, những người mắc bệnh tâm thần vẫn tiếp tục phải hứng chịu nhiều vi phạm nhân quyền. Nhiều người bị loại khỏi cuộc sống cộng đồng và bị phân biệt đối xử, trong khi nhiều người khác không thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần mà họ cần hoặc bị vi phạm nhân quyền.

WHO tiếp tục làm việc với các đối tác của mình để đảm bảo sức khỏe tâm thần được coi trọng, thúc đẩy và bảo vệ, đồng thời thực hiện hành động khẩn cấp để mọi người có thể thực hiện quyền con người của mình và tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần có chất lượng. Tham gia chiến dịch Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới 2023 để tìm hiểu thêm về quyền cơ bản của bạn đối với sức khỏe tâm thần cũng như cách bảo vệ quyền lợi của người khác.

Nguồn dịch: https://www.who.int/campaigns/world-mental-health-day/2023