BỆNH VIỆN TÂM THẦN HÀ NỘI TỔ CHỨC TẬP HUẤN KIẾN THỨC VỀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN CHO NHÂN VIÊN Y TẾ

CN. Vũ Thị Mai Dung- PK KSNK

 

Căn cứ Thông tư 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ y tế quy định về Kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Căn cứ Kế hoạch hoạt động về Kiểm soát nhiễm khuẩn năm 2023 của Bệnh viện Tâm thần Hà Nội.

Thực hiện kế hoạch 576/KH-BVTTHN ngày 08/8/2023 của Bệnh viện Tâm thần Hà Nội về việc tập huấn về Kiểm soát nhiễm khuẩn cho NVYT.

Bệnh viện Tâm thần Hà Nội đã tổ chức mời đầu ngành kiểm soát nhiễm khuẩn tập huấn cho 187 nhân viên y tế đang công tác tại bệnh viện.

Đến dự lớp tập huấn có:

  • BSCKII Đỗ Văn Thắng- Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp- Thường trực Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.
  • BSCKI Vũ Thị Thanh Hà- Trưởng khoa KSNK Bệnh viện Đức Giang- Đầu ngành Kiểm soát nhiễm khuẩn- giảng viên chính lớp tập huấn.

Thay mặt Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, Đồng chí Đỗ Văn Thắng  đã phát biểu nêu rõ tầm quan trọng của công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám, bệnh, chữa bệnh và đặc biệt trong tình hình nhiều bệnh dịch phức tạp hiện nay; đồng hcis cũng yêu cầu tất cả nhân viên y tế tham gia khóa tập huấn phải học tập nghiêm túc, tiếp thu những kiến thức cơ bản nhất về kiểm soát nhiễm khuẩn để áp dụng tại khoa phòng mình và trong toàn bệnh viện.

Sau phần khai mạc, Bác sĩ Vũ Thị Thanh Hà- Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện Đức Giang- Đầu ngành Kiểm soát nhiễm khuẩn đã tập huấn các nội dung:

  • Thông tư 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ y tế quy định về Kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
  • Kỹ thuật vệ sinh tay
  • Vệ sinh bề mặt môi trường
  • Tiêu chí cơ sở y tế xanh- sạch- đẹp

Để chương trình tập huấn không ảnh hưởng đến công tác điều trị và chăm sóc người bệnh, Lớp tập huấn được chia thành hai buổi: chiều 23/8/2023 và chiều 24/8/2023.

Cuối hai buổi tập huấn, các học viên được làm bài test đánh giá và kết quả học tập sẽ báo cáo Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

Kết thúc hai buổi tập huấn, học viên tham dự lớp học đều nắm bắt được những kiến thức cơ bản về kiểm soát nhiễm khuẩn cũng như các nội dung giảng viên truyền đạt. Những kiến thức đó sẽ giúp nhân viên y tế bệnh viện phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm cho bản thân, người bệnh cũng như trong cộng đồng.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỚP TẬP HUẤN KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

BSCKII Đỗ Văn Thắng thay mặt Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện phát biểu tại lớp tập huấn

Nhân viên y tế bệnh viện nghiêm túc học tập tại lớp tập huấn 

BSCKI Vũ Thị Thanh Hà- TKKSNK Bệnh viện Đức Giang  tập huấn nội dung Kỹ thuật vệ sinh tay