NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ NĂM 2023

BS. Nguyễn Mai Trang – Phòng Chỉ đạo tuyến

          Bệnh Viện Tâm Thần Hà Nội hoàn thành nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở với sự đồng thuận và hài lòng từ các chuyên gia, nhà nghiên cứu và lãnh đạo bệnh viện. Các đề tài đã được thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả và mang lại ý nghĩa áp dụng thực tiễn tại đơn vị.

          Với các phương pháp nghiên cứu khoa học, bao gồm mô hình, phương pháp thu thập dữ liệu và phương pháp phân tích,… Các nhóm nghiên cứu đã tuân thủ kế hoạch nghiên cứu được đề ra ban đầu. Mỗi giai đoạn nghiên cứu đã được hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo tính hiệu quả và sự liên tục trong quá trình thực hiện. Bệnh viện đã nghiệm thu được 16 đề tài nghiên cứu khoa học, gồm có:

1. Đặc điểm lâm sàng và các yếu tố liên quan đến trầm cảm ở người bệnh rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. BS Lê Văn Cường;

Thư ký: ThS.BS Trần Cao Cường

2. Đặc điểm lâm sàng giai đoạn hưng cảm ở người bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực I (DSM – 5TR) điều trị nội trú tại Hà Nội.

Chủ nhiệm đề tài: BSCKI. Nông Đức Dũng;

Thư ký: BSCKI. Đặng Vũ Hảo

3. Đặc điểm ý tưởng tự sát ở người bệnh rối loạn trầm cảm tái diễn điều trị nội trú.

Chủ nhiệm đề tài: BSCKI. Hoàng Phương;

Thư ký: BSCKII. Vũ Ngọc Úy

4. Thực trạng mức độ trạng thái cai rượu ở người bệnh điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội và một số yếu tố liên quan.

Chủ nhiệm đề tài: ThS.BSNT Phạm Thế Văn;

Thư ký: BSCKII. Nguyễn Thị Hải

5. Đặc điểm lâm sàng rối loạn cảm xúc ở người bệnh động kinh tại TTYT huyện Thường Tín

Chủ nhiệm đề tài: BSCKII. Trần Quyết Thắng;

Thư ký: BSCKII. Nguyễn Đức Vượng

6. Khảo sát chất lượng hồ sơ bệnh án điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội năm 2023.

Chủ nhiệm đề tài: BSCKII. Vũ Ngọc Úy;

Thư ký: BSCKII. BSCKII. Đỗ Văn Thắng

7. Khảo sát nồng độ Protein C phản ứng ở người bệnh rối loạn trầm cảm điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội.

Chủ nhiệm đề tài: BSCKII. Vũ Ngọc Úy;

Thư ký: BSCKII. BSCKII. Đỗ Văn Thắng

8. Đặc điểm lâm sàng các triệu chứng sinh học của trầm cảm ở người bệnh nội trú rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm.

Chủ nhiệm đề tài: BS. Phùng Ngọc Thương;

Thư ký: ThS.BS Nguyễn Thùy Linh

9. Thực trạng kê đơn thuốc điều trị rối loạn trầm cảm tại khoa khám bệnh Bệnh viện Tâm thần Hà Nội năm 2023.

Chủ nhiệm đề tài: DSCKII. Chu Thị Hằng;

Thư ký: ThS.DS Nguyễn Thị Phương Thảo

10. Đánh giá trạng thái cai rượu bằng bảng điểm Cushman ở người bệnh nghiện rượu điều trị nội trú

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Tuấn;

Thư ký: BSCKI. Phạm Hồng Thái

11. Đặc điểm lâm sàng rối loạn cảm xúc và hành vi ở người bệnh sử dụng cần sa điều trị nội trú.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Tuấn;

Thư ký: BS. Nguyễn Xuân Tú

12. Đặc điểm lâm sàng triệu chứng âm tính ở bệnh nhân tâm thần phân liệt thể paranoid điều trị nội trú.

Chủ nhiệm đề tài: BSCKII. Nguyễn Đức Vượng;

Thư ký: BS. Vũ Thị Thùy Tươi

13. Khảo sát thực trạng ngã và một số yếu tố liên quan ở người bệnh điều trị tại khoa người cao tuổi Bệnh viện tâm thần Hà Nội.

Chủ nhiệm đề tài: BSCKII. Lê Thị Thúy;

Thư ký: ThS.BS Đỗ Quang Vinh

14. Khảo sát động lực làm việc của nhân viên y tế tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội

Chủ nhiệm đề tài: BSCKII. Trần Thị Thu Phương;

Thư ký: ThS. Nguyễn Thị Nga

15. Khảo sát mô hình bệnh tật tại khoa Nhi Bệnh viện Tâm thần Hà Nội

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thúy Anh;

Thư ký: BS. Vũ Thị Thùy Tươi

16. Thực trạng công tác quản lý sử dụng trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội.

Chủ nhiệm đề tài: ThS.DS Nguyễn Thị Phương Thảo;

Thư ký: CNQTKD. Đinh Thị Hằng Nga

Các thành viên hội đồng và nhân viên y tế tham gia cuộc họp nghiệm thu đã đánh giá cao về nội dung, phương pháp thực hiện của các đề tài. Phản hồi tích cực của Hội đồng là động lực và sự hỗ trợ chính để nhóm tác giả tiếp tục nỗ lực trong nghiên cứu khoa học.

Buổi nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tại Bệnh Viện Tâm Thần Hà Nội diễn ra thành công, đạt được kết quả tích cực và mang lại lợi ích thực tế. Bệnh viện cam kết tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của ngành y tế thủ đô, đồng thời tạo ra những cơ hội mới cho các nghiên cứu trong tương lai và ứng dụng thực tiễn.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học: