THƯ MỜI BÁO GIÁ BẢO DƯỠNG MÁY HUYẾT HỌC TỰ ĐỘNG XN – 1000

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa máy xét nghiệm huyết học tự động XN-1000
Bệnh viện Tâm thần Hà Nội có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa máy xét nghiệm huyết học tự động XN-1000 năm 2023 của Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Tâm thần Hà Nội
Địa chỉ: Ngõ 467 đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá
Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo – Chức vụ: Trưởng phòng VT-TBYT
Số điện thoại: 024.6296.0603
Email: phongtbyt.bvtthn@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá
– Nhận trực tiếp tại địa chỉ:
Phòng Vật tư – Thiết bị y tế, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội.
Địa chỉ: Ngõ 467 đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 06 tháng 07 năm 2023 đến trước 16h30 ngày 20 tháng 07 năm 2023.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xét duyệt.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2023.
II. Nội dung yêu cầu báo giá: Chi tiết tại file đính kèm
Lưu ý khi nộp báo giá:
Các đơn vị cung cấp dịch vụ gửi báo giá theo mẫu tại Phụ lục 1 đính kèm.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý công ty./

TM báo giá bảo dưỡng máy huyết học XN-1000