THƯ MỜI BÁO GIÁ HÓA CHẤT, SINH PHẨM, Y DỤNG CỤ, VẬT TƯ TIÊU HAO CHO BỆNH VIỆN