THƯ MỜI BÁO GIÁ MUA SẮM TRỰC TIẾP

Kính gửi các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Tâm thần Hà Nội có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu (theo hình thức mua sắm trực tiếp) cho gói thầu Cung cấp hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn năm 2023 của Bệnh viện Tâm thần Hà Nội trong thời gian chờ kết quả đấu thầu rộng rãi.

CamScanner 2023-08-18 10.24