HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2022 – 2027

  • Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Nguyễn Mai Trang – P. Chỉ đạo tuyến

Thực hiện thông tri triệu tập số 08-TTr/TĐTN-BTG ngày 13/02/2023 của Thành đoàn Hà Nội, Bệnh viện tâm thần Hà Nội tham gia hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên TP.Hà Nội lần thứ XVI thể hiện quyết tâm của các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ thủ đô trong việc tổ chức các phong trào hành động cách mạng, đưa nghị quyết đại hội Đoàn vào cuộc sống.

Sáng thứ sáu, ngày 17/2/2023 Đoàn thanh niên Bệnh viện Tâm thần Hà Nội tham  dự hội nghị bằng hình thức trực tuyến cùng với 107 cơ sở Đoàn khác. Hội nghị được tổ chức nhằm giúp các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới, quan trọng trong các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Hà Nội lần thứ XVI; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội.

Tại hội nghị, đồng chí phó bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng yêu cầu các cấp bộ Đoàn tập trung học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết đại hội. Đồng thời, mỗi cấp bộ Đoàn tổ chức học tập, nghiên cứu, tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, để cụ thể hóa nghị quyết trong thời gian tiếp theo. Đặc biệt, tài liệu học tập nghị quyết được tích hợp theo mã QR gửi đến các cấp bộ Đoàn, đây cũng là điểm mới, cụ thể hóa chủ đề công tác năm 2023 “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn” của Đoàn Thanh niên TP.Hà Nội. Trong buổi hội nghị, đại diện Đoàn Thanh niên TP.Hà Nội giới thiệu 4 phong trào và 3 chương trình chính của Đoàn trong nhiệm kỳ; công tác xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng Đảng và công tác quốc tế thanh niên; trình bày một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và các đề án, kế hoạch lớn của Đoàn trong nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Kết thúc buổi học Nghị quyết, Đoàn thanh niên Bệnh viện Tâm thần Hà Nội tham gia đầy đủ, nhiệt tình, hăng hái, mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của các Nghị quyết, Kết luận, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chức Đoàn, của cán bộ Đoàn chủ chốt trong triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống và triển khai thực hiện đạt hiệu quả./.

Một số hình ảnh buổi học Nghị quyết: