HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

  • Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

ThS. Đặng Thị Ái Khanh – Trưởng phòng TCCB

Ngày 20/7/2023 Đảng ủy Bệnh viện Tâm thần Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện; các đồng chí trong Ban giám đốc, Lãnh đạo các khoa, phòng và đặc biệt có hơn 100 đảng viên đến dự từ 05 Chi bộ trực thuộc.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị đ/c Trần Quyết Thắng – Phó bí thư ĐU, PGĐ Phụ trách Bệnh viện trình bày báo cáo kết quả hoạt động công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng bộ Bệnh viện.

Đ/c Trần Quyết Thắng- Phó bí thư ĐU, PGĐ Phụ trách Bệnh viện

Đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, đ/c Trần Quyết Thắng- Phó bí thư, PGĐ phụ trách nhấn mạnh: Đảng ủy Bệnh viện luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng khối đoàn kết trong Đảng bộ, được sự đồng thuận của đại đa số cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy Bệnh viện chỉ đạo toàn diện các hoạt động chuyên môn, tài chính hậu cần, công tác chuyển đổi số và công tác đoàn thể; 100% đảng viên, CBVC-NLĐ xây dựng kế hoạch tu dưỡng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh; Đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động luôn có ý thức xây dựng bệnh viện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy được truyền thống tốt đẹp, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật, có ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tổ chức học tập, quán triệt các văn bản, nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp đến toàn bộ đảng viên trong Đảng bộ.

Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội nghị cũng đã nghe những ý kiến tham luận của Chi bộ, đoàn thể trực thuộc với các nội dung: Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; Giải pháp nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử đáp ứng yêu cầu sinh hoạt chi bộ trên phần mềm; Giải pháp nâng cao trình độ tin học cho Đoàn viên thanh niên, đáp ứng tốt công tác chuyển đổi số.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Đ/c Đỗ Văn Thắng- Bí thư chi bộ điều trị A-B tham luận tại Hội nghị

Đ/c Trần Thị Thu Phương- Phó bí thư chi bộ điều trị C-E tham luận tại Hội nghị.

Đ/c Hoàng Phương- Phó bí thư chi bộ Khám bệnh- Cận Lâm sàng tham luận tại Hội nghị

Đ/c Nguyễn Thúy Anh- Bí thư đoàn thanh niên tham luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Bệnh viện, Đ/c Phó bí thư Đảng ủy Trần Quyết Thắng đề nghị toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, làm tốt công tác tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, giữ gìn đoàn kết; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên không để phát sinh vụ việc phức tạp trong Bệnh viện; Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên mà trước hết là cấp ủy và người đứng đầu; tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hai là, chỉ đạo toàn diện hoạt động Bệnh viện, đảm bảo công tác chuyên môn, chỉ tiêu kế hoạch, thực hiện tốt các quy chế bệnh viện, đặc biệt là quy thường trực, cấp cứu, quy chế hội chẩn báo cáo kịp thời, đúng quy định khi có các sự cố y khoa xảy ra, chăm sóc người  bệnh toàn diện; đảm bảo công tác hậu cần và tổ chức đoàn thể.

Ba là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, làm tốt công tác chuyển đổi số mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Bệnh viện, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức; chú trọng giáo dục, quản lý đảng viên đối với việc phát ngôn, đưa thông tin lên không gian mạng; Quán triệt sâu rộng, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Bốn là, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, tự kiểm tra của các chi bộ, kịp thời phát hiện, xử lý đảng viên, tránh để xảy ra đơn thư tố cáo nội bộ tại các chi bộ, đảng bộ; giải quyết đơn thư tố cáo đúng quy định (nếu có).

Năm là, các cấp ủy đảng cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và xây dựng đoàn kết, nhất trí trong Bệnh viện, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tham gia tích cực công tác xây dựng Đảng.

Sáu là, công tác bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục được giữ vững, trong đó đặc biệt tăng cường đoàn kết nội bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng văn hóa công sở, đạo đức nghề nghiệp.