NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ NĂM 2022 TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN HÀ NỘI

Thực hiện kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2022, được sự đồng ý của giám đốc bệnh viện, trong tháng 11/2022 phòng Chỉ đạo tuyến đã ra quyết định thành lập các hội đồng khoa học nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện.

Tham dự buổi các buổi nghiệm thu đề tài có lãnh đạo bệnh viện, các thành viên trong Hội đồng khoa học kỹ thuật, các thành viên trong nhóm nghiên cứu và các nhân viên y tế quan tâm.

Qua quá trình nghiên cứu chọn lọc, hình thành ý tưởng, xây dựng và xét duyệt đề cương, các nhóm nghiên cứu đã bỏ ra nhiều thời gian, công sức tìm kiếm và thu thập tài liệu để hoàn thành được đề tài. Trong khi thực hiện đề tài, các nhóm nghiên cứu đã nhận được sự giúp nhiệt tình từ nhiều phía: hội đồng khoa học, cơ sở cung cấp thông tin cho đề tài nghiên cứu. Tại Hội đồng, sau khi nghe phần trình bày báo cáo nội dung thực hiện và kết quả đạt được của nhóm nghiên cứu, các thành viên trong hội đồng đã đưa ra nhiều nhận xét ý kiến phản biện, góp ý về nội dung cho các đề tài, những vấn đề đạt và chưa đạt cũng như cách hoàn thiện tốt hơn.

Trong năm 2022, Bệnh viện tâm thần Hà Nội đã nghiệm thu được 10 đề tài nghiên cứu khoa học với các nội dung:

Đề tài 1: Thực trạng kê đơn thuốc ngoại trú cho người bệnh bảo hiểm y tế tại bệnh viện tâm thần Hà Nội năm 2022.

Chủ nhiệm đề tài: BSCKII. Ngô Hùng Lâm, Thư ký: DSCKII. Chu Thị Hằng

Đề tài 2: Đặc điểm rối loạn hành vi ở bệnh nhân tâm thần phân liệt tại cộng đồng

Chủ nhiệm đề tài: ThS.BSCKII Trần Quyết Thắng, Thư ký: ThS.BSCKII Nguyễn Đức Vượng

Đề tài 3: Lâm sàng rối loạn tâm thần liên quan đến sử dụng đa chất ở người bệnh điều trị nội trú.

Chủ nhiệm đề tài: TS.BS. Nguyễn Văn Tuấn , Thư ký: BSCKII. Nguyễn Thị Hải

Đề tài 4: Một số ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 ở người bệnh tâm thần nữ điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội.

Chủ nhiệm đề tài: Ths.BSCKII Đỗ Văn Thắng, Thư ký: BSCKI. Lê Thị Hảo

Đề tài 5: Nhận xét hiệu quả can thiệp bằng liệu pháp tâm lý nhóm trên người bệnh sử dụng ma túy điều trị nội trú.

Chủ nhiệm đề tài: BSCKI. Phạm Hồng Thái, Thư ký: CNĐD. Trần Phương

Đề tài 6: Cơ cấu rối loạn tâm thần ở người bệnh nhiễm SARS-CoV-2 điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội năm 2021 và năm 2022.

Chủ nhiệm đề tài: BSCKII. Ngô Hùng Lâm, Thư ký: Ths.BSCKII. Vũ Ngọc Uý

Đề tài 7: Đặc điểm lâm sàng nhiễm SARS-CoV-2 ở bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội.

Chủ nhiệm đề tài:  BSCKII. Trần Thị Thu Phương, Thư ký: Bs Vũ Thị Thùy Tươi

Đề tài 8: Khảo sát thời gian khám bệnh của người bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội năm 2022.

Chủ nhiệm đề tài: BSCKI. Hoàng Phương, Thư ký: CN. Nguyễn Thị Phương Thanh

Đề tài 9: Đặc điểm lâm sàng rối loạn cảm xúc ở người bệnh rối loạn tâm thần liên quan sử dụng chất dạng amphetamin điều trị nội trú.

Chủ nhiệm đề tài: BSCKII. Nguyễn Thị Hải, Thư ký: ThS.BS Phạm Thế Văn

Đề tài 10: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng rối loạn trầm cảm ở người bệnh động kinh toàn thể.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đỗ Quang Vinh, Thư ký: ThS. Lê Văn Cường

Sau quá trình làm việc nghiêm túc, Hội đồng đánh giá cao kết quả nghiên cứu của các đề tài, một số nội dung vẫn cần chỉnh sửa bổ sung để hoàn thiện và các đề tài đều có tính cấp thiết, có tính ứng dụng vào thực tế lâm sàng, đủ điều kiện nghiệm thu.

Leave A Comment