Bài viết chuyên ngành

NGUY CƠ TỰ SÁT TRONG RỐI LOẠN LƯỠNG CỰC

Các tác giả: Dome P, Rihmer Z và Gonda X Lược dịch: Bs CKII Trần Quyết Thắng, Bs Nguyễn Mai Trang – P Chỉ đạo tuyến.  Với tỷ lệ lưu hành trong đời là 1,3 – 5,0%, rối loạn lưỡng cực loại I và II (RLLC-I; RLLC-II) là một trong những bệnh tâm thần phổ […]

RỐI LOẠN KÉO DÀI SAU COVID “LONG COVID”

Hầu hết những người bị nhiễm Covid-19 có biểu hiện không nghiêm trọng và thuyên giảm nhanh chóng. Nhưng một số lượng đáng kể những người bệnh đã gặp các rối loạn lâu dài sau khi phục hồi từ khi nhiễm Covid- ngay cả khi họ không bị bệnh nặng. Đặc biệt khi xã hội […]

BÌNH BỆNH ÁN THƯỜNG KỲ THÁNG 5

Tác giả: Nguyễn Mai Trang – Phòng Chỉ đạo tuyến BÌNH BỆNH ÁN THƯỜNG KỲ THÁNG 5 Trong khuôn khổ hoạt động Đề án Khám chữa bệnh từ xa giai đoạn 2020 – 2025, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội với vai trò là Bệnh viện chuyên khoa hạng I được Bộ Y tế phân […]

MẤT NGỦ, TRẦM CẢM SAU NHIỄM COVID-19

Bị COVID-19 là một tác nhân gây căng thẳng tâm lý mạnh cho bệnh nhân. Ngay cả sau khi phục hồi, bệnh nhân vẫn dễ mắc nhiều vấn đề về sức khỏe tâm thần. Gần đây, một số nghiên cứu tập trung vào tình hình tâm lý của bệnh nhân khi họ bị nhiễm COVID-19. […]